< Využívání dotací - Obec Lhoty u Potštejna
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Využívání dotací

ROK 2022

Dotace na podporu obecních lesů v roce 2022

Obec Lhoty u Potštejna získala v roce 2022 prostřednictvím Královéhradeckého kraje finanční příspěvek ve výši 91 845 Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40let věku. Předmětem finančního příspěvku je umělá obnova sadbou a zřizování nových oplocenek.

-----------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: 

Obnova dýchycí techniky v JSDH Lhoty u Potštejna

Cíl projektu: 

Díky příspěvku Nadace ČEZ na projekt obnovy dýchací techniky v JSDH Lhoty u Potštejna se podařilo do vybavený jednotky pořídit dva nové sety dýchací techniky Drager PSS 4000 včetně masek a čtyřech kusů ocelových lahví. Tím byla nahrazena původní zastaralá technika Saturn.

Výdaje: 86 624,- Kč

Poskytnutá podpora:

Nadace ČEZ v celkové výši 65 000,-Kč

 

--------------------------------------------------------------------------------------------


 

ROK 2021

Dotace na podporu obecních lesů v roce 2021 

Obec Lhoty u Potštejna  získala v roce 2021 prostřednictvím Královéhradeckého kraje finanční příspěvek ve výši 14 300 Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na účel ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. Předmětem finančního příspěvku je soustřeďování dříví vyvážením v lese a soustředění dříví železným koňem v lese. 

 

Obec Lhoty u Potštejna  získala v roce 2021 prostřednictvím Královéhradeckého kraje finanční příspěvek ve výši 86 388 Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020. Dotace byla poskytnuta z programu Finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v nestíátních lesích za rok 2020. 

---------------------------------------------------------------------

Název projektu: 

Podpora prodejny potravin ve Lhotách u Potštejna

Cíl projektu: 

Cílem projektu byla podpora a udržení provozu prodejny potravin ve Lhorách u Potštejna a tím zajištění dostupnosti služby pro občany obce Lhoty u Potštejna, ale i občany okolních obcí, kteří prodejnu pravidelně navštěvují.

Výdaje: 66 211,- Kč

Poskytnutá dotace:

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 33 000,-Kč

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: 

Obnova dýchycí techniky v JSDH Lhoty u Potštejna

Cíl projektu: 

Díky příspěvku Nadace Agrofert na projekt obnovy dýchací techniky v JSDH Lhoty u Potštejna se podařilo do vybavený jednotky pořídit dva nové sety dýchací techniky Drager PSS 4000 včetně masek a čtyřech kusů ocelových lahví.

Výdaje: 82 060,- Kč

Poskytnutá podpora:

Hasičský fond Nadace Agrogert v celkové výši 60 000,-Kč

  


 

ROK 2020

Dotace na podporu obecních lesů

Obec Lhoty u Potštejna  získala v roce 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje  finanční příspěvek ve výši 100 680 tisíc Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Dotace byla poskytnuta z programu Finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v nestíátních lesích za rok 2019. 

 

Obec Lhoty u Potštejna  získala v roce 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje  finanční příspěvek ve výši 15 600 tisíc Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40let věku. Předmětem finančního příspěvku je umělá obnova sadbou. 

 

Obec Lhoty u Potštejna  získala v roce 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje  finanční příspěvek ve výši 1 444 tisíc Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. na účel ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. Předmětem finančního příspěvku je vyklizení nebo přiblížování dříví železným koňem. 

 

Obec Lhoty u Potštejna  získala v roce 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje  finanční příspěvek ve výši 2 817 tisíc Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. na účel ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. Předmětem finančního příspěvku je vyklizení nebo přiblížování dříví železným koňem.

 

Obec Lhoty u Potštejna  získala v roce 2020 prostřednictvím Královéhradeckého kraje  finanční příspěvek ve výši 67 583 tisíc Kč ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství. na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2018. Dotace byla poskytnuta z programu Finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v nestátních lesích za období 1.října 2017 do 31. prosince 2018.

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Název projektu: 

Vybavení JSDH Lhoty u Potštejna elektrocentrálou a osvětlovací technikou

Cíl projektu: 

Realizací projektu se podařilo do vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů pořídit rámovou jednofázovou elektrocentrálu Honda EA 3000 s AVR regulací, dále dva kusy osvětlovacích stožárů s délkou výsuvu 2,5m, kdy každý z nich je vybaven dvěma LED 50W reflektory. Pro vzájemné propojení elektrocentrály a stožárů budou sloužit dva neoprenové prodlužovací kabely na bubnu, každý o délce 33m.

Výdaje: 40 323,- Kč

Poskytnutá podpora:

Nadace ČEZ poskytla podporu v celkové výši 30 000,-Kč

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: 

Vybavení JSDH obce Lhoty u Potštejna novými zásahovými oděvy

Cíl projektu: 

Díky příspěvku Nadace Agrofert na projekt vybavení JSDH obce Lhoty u Potštejna novými zásahovými oděvy byly pořízeny celkem tři kusy třívrstvých zásahových oděvů pro likvidaci požárů v uzavřených prostorech a k těmto oděvům dvě sady doplňků (přilby, obuv, kukly, zásahové rukavice, pracovní rukavice, svítilny, nože).

Výdaje: 75 077,- Kč

Poskytnutá podpora:

Hasičský fond Nadace Agrogert v celkové výši 65 000,-Kč

  

 


 

ROK 2019

Název projektu: 

Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna

Cíl projektu: 

Realizováním projektu vodojemu na Homoli, přivaděče k vodovodnímu řadu a modernizací vodárny v roce 2019 došlo k nahrazení původní technologie ve vodárně a ve vrtu a zlepšení zásobování vodou pro domy, které byly původně na konci vodovodu a pravidelně se potýkaly s nedostatkem tlaku. Výstavbou vodojemu došlo ke stabilizaci tlaku vody.

Investiční výdaje: 13 706 618,05 Kč

Poskytnutá dotace:

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 2 000 000,-Kč

Ministerstvo zemědělství poskytlo dotaci v celkové výši 8 723 000,-Kč

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Název projektu: 

Pořízení AED pro JSDH obce Lhoty u Potštejna

Cíl projektu: 

Cílem projektu je pořízení AED (automatického externího defibrilátoru) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Lhoty u Potštejna. Na žádost ZZS (Zdravotní zachrané služby) Královehradeckého kraje bude jednotka schopna poskytnout první pomoc ještě před příjezdem ZZS.

Investiční výdaje: 57 099,00Kč

Poskytnutá dotace:

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 51 030,-Kč

 

AED pro JSDH Lhoty u PotštejnaAED pro JSDH Lhoty u Potštejna


 

ROK 2018

Název projektu: 

Rekonstrukce mostu

Cíl projektu: 

Cílem projektu byla rekonstrukce mostu přes potok Brodec v obci Lhoty u Potštejna, který je v majetku obce.

Investiční výdaje: 1 920 102,80Kč

Poskytnutá dotace:

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 700 000,-Kč

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Název projektu: 

Pořízení nového dopravního automobilu

Cíl projektu: 

Cílem projektu je pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Lhoty u Potštejna, která je zařazena v kategorii JPO V a jejíž
zřizovatelem je obec Lhoty u Potštejna.

Investiční výdaje: 917 387,-Kč

Poskytnutá dotace:

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 300 000,-Kč

Ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ČR poskytlo dotaci v celkové výši 450 000,-Kč

 

 

 

ROK 2017

Zobrazit v .PDF dokumentu

 

ROK 2016

Na přelomu července a srpna 2016 proběhla oprava stávajícího chodníku od obchodu a místní MŠ a ZŠ. Projekt byl vybudován za podpory Královekradeckého kraje.

 

ROK 2014

V červenci až září 2014 byly provedeny práce týkající se energetických úprav budovy Základní školy a Mateřské školy, které byly rozděleny dvěma firmám. Práce týkající se zateplení obvodových stěn, stropů a výměnu některých oken a vstupních dveří zajistila firma ISOTEP s. r. o. z Ústí nad Orlicí. Práce týkající se nové otopné soustavy včetně dodávky plynového kotle provedla firma MERETA Kostelec s. r. o. z Kostelce nad Orlicí. Projektovou dokumentaci, stavební dozor a práce týkající se žádosti, poskytnutí a vyúčtování dotace zajistila firma IRBOS s. r. o. z Čestic. Celkové náklady na Energetické úspory budovy Základní školy a Mateřské školy činily Kč 3 592 777,--. Dotace na energetické úspory činila Kč 3 221 709,28 a z rozpočtu obce Lhoty u Potštejna bylo uhrazeno Kč 371 067,72. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí.

 

V roce 2014 byla ve Lhotách u Potštejna vybudována dvě nová dětská hřiště. První bylo vybudováno místo starého dětského hřiště vedle fotbalového hřiště a druhé na zahradě Základní školy a Mateřské školy. Dětská hřiště dodala firma Hřiště, s. r. o. z Brna. Celkové náklady na vybudování hřišť činily Kč 565 221,-. Dotace ve výši Kč 395 654,- (70 %) byla poskytnuta Ministerstvem pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.

 

Prostřednictvím Místní akční skupiny Nad Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek získal Dobrovolný svazek obcí Brodec dotaci na pořízení radarů (v obcích Lhoty u Potštejna, Přestavlky a Kostelecké Horky), na lavičky (ve Chlenech) a na chodník (ve Vrbici). Ve Lhotách u Potštejna byly umístěny dva radary (ukazatele rychlosti jedoucích vozidel). První byl umístěn na sloup veřejného osvětlení na návsi a měří rychlost aut přijíždějících od Borovnice. Druhý byl umístěn na sloup veřejného osvětlení umístěného u č. p. 46, Jiří Horáček a měří rychlost aut přijíždějících od Potštejna.


 

 

Díky projektu Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek Restaurování soch byly v roce 2014 opraveny ve Lhotách dvě sochy. Celkové náklady na opravu soch činily Kč 268 350,-- (dotace z Programu rozvoje venkova České republiky Kč 241 515,-- a příspěvek obce Kč 26 835,--). Práce na restaurování obou soch provedli restaurátor Pavel Kytka a akademický sochař Jiří Kaifosz, oba z Prahy. Práce probíhaly pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu v Josefově.

 

ROK 2013 

Ke konci roku 2013 započali práce na budově místního obchodu, pohostinství a k němu přilehlému služebnímu bytu. Práce týkající se zateplení obvodových stěn, stropů, výměnu oken a vstupních dveří zajistila firma REMING  Rychnova nad Kněžnou. Dodávku nové topné soustavy včetně plynových kotlů provedla firma K Mont Choceň. Celkové náklady na tyto energetické úspory činily 3 250 000,-Kč.

 

ROK 2012

V roce 2012 byl realizován projekt "Rekonstrukce střechy na požární zbrojnici ve Lhotách u Potštejna". Tento projekt byl vybudován za podpory Královéhradeckého kraje. Celkové náklady projektu činily 405 175,- Kč. Z Krajského programu obnovy venkova jsme obdrželi dotaci ve výši 190 000,- Kč. Finanční podíl obce byl 215 175,- Kč.


KHK SDH Lhoty u Potštejna - Hasičárna

 

 

Díky projektu Místní akční skupiny NAD Orlicí, o. p. s. z Kosteleckých Horek "Obnova památek na dohled z Homole" byly v roce 2012 opraveny ve Lhotách tři kulturní památky místního významu.