< Obnova stráně na Homoli - Obec Lhoty u Potštejna
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Obnova stráně na Homoli

Obnova lesa Homol

Začátkem měsíce května proběhly první zalesňovací práce v lesním porostu pod kostelem Homol. Vlastnímu zalesnění předcházela nejdříve směna pozemků mezi hrabětem Františkem Kinským a obcí Lhoty u Potštejna. Záměrem obce Lhoty u Potštejna je ochrana kulturní památky Homol a zachování viditelnosti této dominanty v krajině.

Z výše uvedených důvodů byla zvolena i strategie obnovy lesa. Prvotním krokem byla změna kategorie lesa z lesa hospodářského na les zvláštního určení, kdy je ochranná a rekreační funkce lesa upřednostněna před produkční funkcí.

K zalesnění byly záměrně vybrány dřeviny a keře nižšího až středního vzrůstu. Mimo aleje podél příjezdové cesty ke kostelu, která je tvořena dubem zimním. Hlavním důvodem je zpevnění svahu pod touto komunikací.

Veškeré dřeviny byly citlivě voleny tak, aby svým růstem nezasahovaly do výhledu na kostel a zároveň, aby chránily úbočí kopce před případnými pohyby půdy a vodní erozí. Důraz byl kladen i na barevnou strukturu porostu. Barevnost květů na jaře a pestré zbarvení listů na podzim před jejich opadem. Podél hřbitovní zdi a celého schodiště je zachováno zatravněné cca 5 m široké ochranné pásmo pro snadný přístup při případných opravách.

Rozložení jednotlivých dřevin je patrné z provozního nákresu a přiložené legendy. Vysázené stromy budou ochráněny oplůtky z pozinkovaného pletiva. Keře jsou pouze označeny kolíčky pro jejich lepší viditelnost při vyžínání trávy. Zalesňovací práce jsou rozvrženy do několika etap a v zalesnění se bude pokračovat, v případě příznivého vývoje počasí, na podzim letošního roku.

 

Ing. Libor Provazník

 

Homolská stráň a její obnova

Zobrazit v plné velikosti

Legenda:

0 - travnatá plocha

1 - dřín obecný

2 – jabloň lesní - podsadba kalina obecná

3 – jeřáb ptačí - podsadba zimolez obecný

4 – líska obecná

5 – trnka obecná - podsadba dřín obecný

6 – růže šípková

S1 – jedinci lípy srdčité nebo dubu zimního