< Nový vodojem a přivaděč - Obec Lhoty u Potštejna
Panorama Lhoty u Potštejna

Navigace

Kontakty

Obec Lhoty u Potštejna
Lhoty u Potštejna 34
517 41, Kostelec nad Orlicí

Kancelář: 724 189 545
Mobil starosta: 724 189 544
Email: oulhoty@centrum.cz

Newsletter

Pokud chcete získávat novinky o dění v obci, zadejte zde Váš e-mail.

Odebrat zaregistrovaný email

Nový vodojem a přivaděč

Akce: "VODOVODNÍ ŘADY A VODOJEM V OBCI LHOTY U POTŠTEJNA"

Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 2 000 000,-Kč

Ministerstvo zemědelství podkytlo dotaci v celkové výši 8 723 000,-Kč

Celkové výdeje 13 706 618,05 Kč

 

O projektu

Obec Lhoty u Potštejna v roce 2019 realizovala dlouho připravovaný projekt výstavby vodojemu na Homoli a k němu vybudovala nový přivaděč. V rámci projektu také došlo k opravě stávající vodárny, výměně čerpadla a výtlačného potrubí ve vrtu a výměně technologie ve vodárně.

 

Stavba vodojemu na Homoli

Jedná se o nadzemní objekt se dvěmi nádržemi o celkovém objemu 100 m3 a armaturní komorou, pro technologiii vodojemu. Objekt byl vybudován v katastrálním území obce Borovnice, od které naše obec zakoupila část pozemků, včetně další rezervy pro dobudování dalších komor.

     

 

Dokončený vodojem

Objekt vodojemu je vybaven moderní technologií, veškeré armatury jsou provedeny z nerezu. Vodojem zásobuje přivaděčem obec Lhoty u Potštejna a dva domy na Homoli.

V objektu vodojemu jsou připraveny další výstupy pro případné budoucí napojení vodovodu zbývající části Homole v k. ú. Borovnice.

  

 

Přivaděč

Plnící potrubí vodojemu je vyvedeno z objektu původní vodárny v délce cca 1200 m, na trase je umístěno několik odvzdušňovacích a odkalovacích ventilů. Podél potrubí je přiložen ovládací kabel pro vzájemnou komunikaci technologií v objektech vodárny a vodojemu.

Přivaděč z vodojemu zpět do vodovodního řadu obce v délce cca 1000 m vede do šachty nad základní školou. Přivaděč je také vybaven odkalovacími a odvzdušňovacími ventily. V nejnižším místě (u potoka Brodce) dosahuje tlak v potrubí cca 0,65 Mpa. 

     

 

Objekt vodárny

V původním objektu vodárny byla zrušena automatická tlaková stanice ze 70. let dvacátého století. Veškerá technologie byla odstraněna, armatury byly provedeny z nerezu a byla vybudována nová elektroinstalace. Byly zachovány zemní zásobníky vody, do kterých se z vrtu čerpá voda. Odtud jí přebírají čerpadla, která jsou řízena dle potřeby vodojemu. 

           

 

Výstavba vodovodu

Stávající vodovod a vodárna byl budován v akci Z během 70 let dvacátého století občany obce. Vrt u vodárny byl vybudován v roce 1993 a je hluboký 54 m.

Realizováním projektu vodojemu na Homoli, přivaděče k vodovodnímu řadu a modernizací vodárny v roce 2019 došlo k nahrazení původní technologie ve vodárně a ve vrtu a zlepšení zásobování vodou pro domy, které byly původně na konci vodovodu a pravidelně se potýkaly s nedostatkem tlaku. Výstavbou vodojemu došlo ke stabilizaci tlaku vody.

      

 

Historické dokumenty 

Z kroniky obce - Stavba vodovodu 1970

Z pametní knihy obce Velka Lhota 1930